2016.június 6.
"Az elektro-mobilitás és a hidrogén-mobilitás lehetőségei, feladatai Magyarországon és az EU-ban" című,
a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület valamint a Jedlik Ányos Klaszter közös szervezésű információs nap programja és előadásai:


Az EU-ban - és a világ számos fejlett országában – kiemelten nagy hangsúlyt kapnak, és gyorsan terjednek az alternatív hajtásláncok és üzemanyagok, köztük a különböző típusú elektromos hajtásláncok. Az elektro-mobilitás hazai bevezetése megkezdődött. Térnyeréséért számottevő erőfeszítések zajlanak, mind a járműveket és a töltőinfrastruktúrát, mind a kapcsolódó jogszabályi, üzleti, szervezeti, finanszírozási háttér kialakítását tekintve. Kevésbé közismert tény, hogy az elektromos hajtásláncok közé tartozik a hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtáslánc is. Következéskép a két hajtáslánc viszonylag „közeli rokonságot” mutat. Számos EU-s joganyag, stratégia - illetve hazai jogszabályozás - együttesen jelöl ki feladatokat vagy teremt lehetőségeket az E- és H-mobilitás számára, ezért is célszerű egy közös rendezvény keretei között tárgyalni e tématerületeket. A legfontosabb aktuális, és mindkét típusú mobilitást a következő dokumentumok is tárgyalják: i) az EU megújuló energia irányelv (RED, 2009/28/EK) és annak a közlekedési megújuló energiákra vonatkozó előírásai; ii) az alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelv (AFD, 2014/94/EU) előírásai, valamint iii) a november 18-ig elkészítendő „nemzeti szakpolitikai keret” kidolgozása. A rendezvény keretében bemutatásra kerülnek a két hajtáslánc elterjedésének főbb tendenciái, az előttünk álló feladatok és lehetőségek, a kapcsolódó EU-s szervezeti illetve (K+F+I+D) pályázati háttér. Emellett kitekintünk az elektromos hajtásláncok terjedése következtében a hazai járműipart, iparfejlesztést érintő kihívásokra; a hidrogén-technológiák területén pedig egyéb, fontos technológiákra (pl. energiatermelésre) valamint egyes horizontális jellegű összefüggésekre.
A fentiek miatt a rendezvény fő célcsoportja az államigazgatás közlekedés, energetika, klímavédelem, zöldgazdaság-fejlesztés, K+F+I szakpolitika képviselői, továbbá egyes jelentősebb vállalatok (például a megújuló üzemanyagok, töltőinfrastruktúra gyártók, üzemeltetők) szakértői.
A rendezvényt az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezeti Kémia Intézete támogatta.

Meghívó és program

ElőadásokVissza a főoldalra